Yamaha Powersport Forums banner
lett mc

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags Marketplace

1-1 of 1 Results
  1. General Bike Discussion
    Hei, jeg tror jeg skal kjøpe en Yamaha yzf r 125 nå til helgen så tenkte jeg å trimme den litt ved å kjøpe denne chippen : eBay Motors: D-BOOST PERFORMANCE CHIP YAMAHA YBR YZF-R YZF R 125 250 (item 110357693584 end time Mar-30-09 04:12:41 PDT) og Leovince potta, altså denne: Exhaust Full Sy...
1-1 of 1 Results
Top